DOĞAL GAZ ÖNEMLİ BİLGİLER

Sıkça Sorulan Sorular

 1. Doğalgaza geçiş aşamaları nelerdir?
 2. Abonelik için gerekli belgeler nelerdir?
 3. Abonelik işlemini kimler yürütebilir?
 4. Kiracıyım abonelik işlemlerini yürütebilir miyim?
 5. Doğalgaz tesisatımı kimlere yaptırabilirim?
 6. Karar beyanı / defteri ne şeklide doldurulmalı, nereden temin edebilirim?
 7. Yapı ruhsat belgem yok, ne yapabilirim?
 8. Mülk sahibi vefat etmişse nasıl abone olunur?
 9. Ne kadar abonelik bedeli ödeyeceğim?
 10. Servis kutusu, servis hattı ve sayaç için ne kadar ücret ödeyeceğim?
 11. Merkezi ısınmaya ilave olarak ocak ve şofbenimde de doğalgaz kullanmak istiyorum, ne kadar abonelik bedeli ödeyeceğim?
 12. Bina kapısına / duvarına yapıştırılan numara nedir?
 13. Komşu binaya servis kutusu konuldu. Benim binama yerleştirilmeme sebebi nedir?
 14. Güvence bedeli nedir?
 15. Abonelik ve Güvence Bedelleri kim tarafından ödenmelidir?
 16. Apartmanımda ferdi ısınma sistemi ile doğalgaza geçme kararı alındı. Ben farklı bir yakıtla ısınmaya devam edebilir miyim?
 17. Bacalı tip cihazların kullanımında nelere dikkat etmeliyim?
 18. Mevcut kazanımı doğalgazla kullanabilir miyim?
 19. Doğalgaz tesisatlarında deprem için tedbir alınacak mı?
 20. Doğalgaza geçiş yapacağım. Dönüşüm masraflarım ne kadar olur?
 21. Doğalgaz ödemelerim yaklaşık ne kadar olur?
 22. Cihaz seçiminde nelere dikkat etmeliyim?
 23. Doğalgazın özellikleri nelerdir?
 24. Isınma giderlerimi nasıl azaltabilirim?

Soru: Doğalgaza geçiş aşamaları nelerdir?

Müşteri, gerekli belgeleri sunmak ve abonelik bedelini yatırmak suretiyle Karadeniz Gaz ile “abonelik sözleşmesini” imzalar.
Müşteri (abone), Karadeniz Gaz ‘ın sertifikalandırdığı firmalardan biriyle anlaşarak “tesisat dönüşüm sözleşmesi” imzalar.
Sertifikalı firma, tesisat projesini şartname ve standartlara uygun olarak hazırlayarak Karadeniz Gaz ‘a teslim eder.
Karadeniz Gaz tesisat projesini inceler, uygunsa onaylar.
Abone, gerekli belgeleri sunmak ve güvence bedelini yatırmak suretiyle Karadeniz Gaz ile “kullanım sözleşmesini” imzalar.
Sertifikalı firma, onaylanmış projeye göre tesisatı imal eder ve Karadeniz Gaz ‘dan teslim aldığı sayacın montajını yapar.
Sertifikalı firma, Karadeniz Gaz ‘dan tesisat kontrol randevusu alır.
Karadeniz Gaz randevu tarihinde tesisatı inceler, uygunsa doğalgaz arzını sağlar.

^ Sorular


Soru: Abonelik için gerekli belgeler nelerdir?

Apartman karar beyanı (daire sayısı 7 ve daha az ise) veya karar defteri (daire sayısı 8 ve daha fazla ise) fotokopisi.
Yetkili kişi kimlik belgesi fotokopisi.
Yapı ruhsat belgesi fotokopisi.
Elektrik, su veya telefon faturalarından birinin fotokopisi.

^ Sorular


Soru: Abonelik işlemini kimler yürütebilir?

Mülk sahibi,
Mülk sahibinin 1. derece akrabası,
Mülk sahibinin vekalet / dilekçe vermiş olduğu şahıslar veya sertifikalı firma yetkilileri. (Dilekçe örneği Karadeniz Gaz abonelik merkezinden temin edilebilir.)

^ Sorular


Soru: Kiracıyım abonelik işlemlerini yürütebilir miyim?

Mülk sahibinden alınacak bir velaket / dilekçe ile yürütebilir.

^ Sorular


Soru: Doğalgaz tesisatımı kimlere yaptırabilirim?

Abonelik merkezi / web sitesinden (www.Karadeniz Gazdenizli.com.tr) alınacak listeden uygun görülen bir firmaya yaptırılabilir.

^ Sorular


Soru: Karar beyanı / defteri ne şeklide doldurulmalı, nereden temin edebilirim?

Bina 7 ve daha az daireli ise örneği Karadeniz Gaz abonelik merkezinden bulunacak “karar beyanı” doldurulmalıdır. Bina 8 ve daha çok daireli ise “karar defteri” sunulmalıdır. Binaya ait karar defteri mevcut değilse kırtasiyeden temin edilerek, sayfaları notere onaylatılmalıdır.
Her iki durumda da % 51 doğalgaza geçiş çoğunluğu sağlanmalıdır.
Birden fazla bloktan oluşan sitelerde karar beyanı / defteri her blok için ayrı ayrı beyan edilmelidir.
Aşağıda belirtilen adreste ikamet etmekteyiz. Binamızda doğalgaza geçiş için mülk sahipleri olarak karar almış durumdayız. Gereğini saygılarımızla arzederiz.

Tarih : …… / …… / 200……
Adres : …………………………………………………
Isınma sistemi tercihi :  merkezi  ferdi
Yetkili şahıs : …………………………………………………
Toplam daire sayıs : …………………………………………………
İsim ve imzalar : …………………………………………………

^ Sorular


Soru: Yapı ruhsat belgem yok, ne yapabilirim?

Binanın bağlı olduğu belediyenin “İmar İşleri Bölümüne” başvurulmalıdır.

^ Sorular


Soru: Mülk sahibi vefat etmişse nasıl abone olunur?

Veraset intikal belgesi ile abonelik yapılabilir. Varisler birden fazla ise karar beyanı sunulmalıdır. Veraset işlemleri tamamlanmamış ise, Karadeniz Gaz abonelik merkezinde doldurulacak bir dilekçe ile işlemler yürütülebilir.

^ Sorular


Soru: Ne kadar abonelik bedeli ödeyeceğim?

Herbir daire veya işyerinin brüt alanının ilk 200 m2 ‘si için 149 $ + kdv, ilave her 100 m2 ‘si için 150 $ + kdv tutarında abonelik bedeli ödenmelidir. Abonelik bedeli, ısıtılacak brüt alan üzerinden alındığından merkezi veya ferdi ısınma sisteminde ödenecek tutar aynıdır.

^ Sorular


Soru: Servis kutusu, servis hattı ve sayaç için ne kadar ücret ödeyeceğim?

Bütün bu hizmetler, abonelik bedelinin içerisinde olup ilave bedel ödenmemektedir. Servis kutusu ve bağlantı hattı “abone” olan müşterilere sağlanmakta, sayaç ise “doğalgaz kullanım sözleşmesinin” imzalanmasını takiben verilmektedir.

^ Sorular


Soru: Merkezi ısınmaya ilave olarak ocak ve şofbenimde de doğalgaz kullanmak istiyorum, ne kadar abonelik bedeli ödeyeceğim?

Abonelik bedeli bir defaya mahsus olarak ödenir. Pişirme ve sıcak su eldesi için ilave abonelik ücreti alınmaz.

^ Sorular


Soru: Bina kapısına / duvarına yapıştırılan numara nedir?

Altı haneli kısım bina tesisat numaranızı (-) işaretinden sonraki kısım daire numaranızı göstermekte olup, Karadeniz Gaz ‘ın size ait bilgilere ulaşarak daha hızlı hizmet vermesinde kullanılmaktadır.

^ Sorular


Soru: Komşu binaya servis kutusu konuldu. Benim binama yerleştirilmeme sebebi nedir?

Henüz abone olmadığınız anlamına gelmektedir. Çünkü sadece abone olan binalara servis kutusu yerleştirilmektedir. Bu sene içinde abone olmanız halinde montajı hemen yapılacaktır. Önümüzdeki dönemde, farklı mahallelere yapılacak yatırımlar nedeniyle sokağınıza tekrar geri dönülerek kutu montajı yapılmasında gecikmeler yaşanabilir.

^ Sorular


Soru: Güvence bedeli nedir?

Mekanik sayaç kullanan abonelerin borçlarını garanti altına alabilmek amacıyla “doğalgaz kullanım sözleşmesinin” imzalanması esnasında tahsil edilen depozito niteliğindeki bedeldir. Oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi için kiracı tarafından bir defaya mahsus olmak ve ilgili mevzuat çerçevesinde iade edilmek üzere kdv hariç tahsil edilmektedir. Herbir daire veya işyerinin ilk 200 m2 ‘si ve ilave her 100 m2 ‘si için ; ısınmada 132 YTL, ısınma ve sıcak su veya pişirmede 162 YTL ‘dir.

^ Sorular


Soru: Abonelik ve Güvence Bedelleri kim tarafından ödenmelidir?

“Abonelik bedeli” mülk sahibi tarafından, “güvence bedeli” ise doğalgaz kullanıcısı (mülk sahibi veya varsa kiracısı) tarafından ödenmelidir.

^ Sorular


Soru: Apartmanımda ferdi ısınma sistemi ile doğalgaza geçme kararı alındı. Ben farklı bir yakıtla ısınmaya devam edebilir miyim?

Ferdi ısınma sistemli bir binada, doğalgaz kolon tesisat giderine iştirak eden bir daire ; mevcut yakıtıyla ısınmaya devam edip doğalgaza daha sonra geçebilir.

^ Sorular


Soru: Bacalı tip cihazların kullanımında nelere dikkat etmeliyim?

Ferdi veya merkezi tip doğalgazlı yakıcı cihazların bağlantığı tuğla bacalara paslanmaz çelik kılıf yerleştirilmelidir. Konu hakkında detaylı bilgi almak için sertifikalı firmalara veya Karadeniz Gaz ‘a başvurulmalıdır.

^ Sorular


Soru: Mevcut kazanımı doğalgazla kullanabilir miyim?

Daha önce farklı yakıtlarla (kömür, motorin, fuel oil) kullanılmış yakıcılar ; 5 yaşını aşmamış ve TSE belgeli ise doğalgazla kullanılabilmektedir. 5 yaşını aşmış ancak az kullanılmış yakıcıların dönüşümüne, ilgili kurumlardan (TSE, MMO, Türk Loydu, Üniversitelerin Makine Fakülteleri vb.) “uygunluk raporu” alınması halinde izin verilmektedir.

^ Sorular


Soru: Doğalgaz tesisatlarında deprem için tedbir alınacak mı?

Denizli ‘nin fay hattında yeralması nedeniyle Karadeniz Gaz, ana dağıtım şebekesinde şartnamelerde aranan tüm tedbirleri sağlamakta ve Türkiye ‘de benzeri bulunmayan ilave uygulamalar geliştirmektedir. Bunların bir devamı olarak bina tesisatlarında da, deprem anında uyarı vererek doğalgaz akışını kesen “deprem vanalarının” uygulanması zorunludur.

^ Sorular


Soru: Doğalgaza geçiş yapacağım. Dönüşüm masraflarım ne kadar olur?

Bu amaçla sertifikalı firmalardan bilgi edinebilirsiniz. Ancak genel bir fikir edinmek için aşağıdaki tablo incelenebilir:

Doğalgaz Dönüşüm Giderleri (ferdi ısınma sistemi):
Abonelik ve güvence bedelleri: ~ 425 YTL
Kolon hattı tesisat proje ve uygulama bedeli (1): ~ 200 YTL
Daire içi tesisat proje ve uygulama bedeli (ocak ve kombi): ~ 500 YTL
Sıcak su tesisat bedeli (mevcut hattın tadilatı) (2): ~ 250 YTL
Sıcak su tesisat bedeli (radyatör bulunmuyorsa) (2): ~ 1.000 YTL
Kombi bedeli (3): ~ 1.500 YTL

Doğalgaz Dönüşüm Giderleri (merkezi ısınma sistemi):
Abonelik ve güvence bedelleri: ~ 425 YTL
Kolon hattı tesisat proje ve uygulama bedeli (1): ~ 250 YTL
Daire içi tesisat proje ve uygulama bedeli (ocak ve şofben): ~ 500 YTL
Sıcak su tesisat bedeli (radyatör bulunmuyorsa) (2): ~ 1.000 YTL
Kazan ve baca bedeli (daire başına düşen pay): ~ 1.000 YTL
Şofben bedeli (3): ~ 600 YTL

(1): Bu bedele “deprem vanası” maliyeti dahil değildir. Yaklaşık 450 YTL ‘lik maliyet, dairelere pay edilerek toplama eklenmelidir.
(2): Bir dairenin ısıtılması için yaklaşık 6 m radyatör kullanılmalıdır.
(3): Cihazın bacalı tip olması halinde yaklaşık 50 YTL/m ‘lik paslanmaz çelik baca maliyeti eklenmelidir. Farklı yakıtla çalıştırılan cihazlar, yetkili servisin müdahalesi ile doğalgaza uygun hale getirilebilir.

Yukarıdaki tabloya göre kombi ve ocak kullanılan ferdi ısınma sistemli bir daire için yaklaşık 2.750 YTL ödeme yapılmaktadır. Sıcak su ve radyatör tesisatı bulunmayan binalarda daire başı maliyet 3.750 YTL civarında gerçekleşecektir. Mevcut merkezi ısınma sistemli tesisatlarda daire başına dönüşüm maliyeti 2.250 YTL mertebesinde olacaktır. Sıcak su ve radyatör tesisatı bulunmayan binalarda ise daire başı maliyet 3.250 YTL civarında gerçekleşecektir. Yeni bir şofben kullanılması halinde toplam harcama 600 YTL artacaktır.

^ Sorular


Soru: Doğalgaz ödemelerim yaklaşık ne kadar olur?

Doğalgaz ödemelerini belirlemede en uygun usul, aynı bina / dairede daha önce kullanılan yakıtlara yapılan ödemelerin mukayesesidir. Bu amaçla teknik yayınlarda yeralan “yakıt mukayese tablolarından” yararlanılabilir. Aynı miktarda enerji elde etmek için doğalgaza yapılacak ödeme ; kömürün 3/4 ‘ü, elektrik ve fuel-oilin 1/3 ‘ü, mutfak tüpü ve motorinin 1/5 ‘i mertebesinde olacaktır.

^ Sorular


Soru: Cihaz seçiminde nelere dikkat etmeliyim?

Ferdi cihazların (soba, kat kaloriferi, şofben, kombi) seçiminde bacalı ve hermetik tip olmak üzere iki seçenek mevcuttur. Binadaki bacaların müstakil (adi ve ortak bacalara doğalgazlı cihazlar bağlanamaz) olması durumunda bacalı tip cihazlar kullanılabilir, aksi halde hermetik tip cihazlar tercih edilebilir. Merkezi cihazların (kazan, boyler) seçiminde ise atmosferik ve fanlı brülörlü tip olmak üzere iki seçenek mevcuttur. Genellikle ; atmosferik brülörler dökme dilimli kazanlarla, fanlı brülörler çelik kazanlarla kullanılmaktadır. Sertifikalı firmaların binanızda yapacağı incelemeler sonrasındaki tespitlerinden ve cihaz imalatçılarının tavsiyelerinden istifade ederek tercihinizi belirleyebilirsiniz.

^ Sorular


Soru: Doğalgazın özellikleri nelerdir?

Zehirsizdir.
Havadan hafiftir.
Taşıma masrafı yoktur, depolama gerektirmez.
Yakıcı personel gerektirmez, cihazlarda tam otomatik olarak yakılır.
En çevreci yakıttır, hava kirliliğine ve buna bağlı hastalıklara son verir.
Yanma sonucunda toz ve kül oluşturmaz. Atık uzaklaştırma masrafı yoktur.
Temiz bir yakıt olduğundan cihaz bakım masrafları azalır, cihaz ömürleri uzar.
Düzenli aralıklarla faturalandırılır. Önce kullanılır, sonra tüketim miktarı kadar ödeme yapılır.
Isınma, pişirme ve sıcak su amaçlarının tamamını karşılayan tek yakıttır. Tek fatura ile tüm ihtiyaçlarınızı karşılar.

^ Sorular


Soru: Isınma giderlerimi nasıl azaltabilirim?

Alınacak basit tedbirlerle, enerjiyi etkin bir şekilde kullanmak ve önemli miktarda tasarruf sağlamak mümkündür. Yakıt tüketiminizi düşürmek ve çevre temizliğine katkıda bulunmak için aşağıdaki tedbirleri alınız:
Binalarda hava hareketlerinden kaynaklanan ısı kayıplarını azaltmak, en ucuz enerji tasarruf yöntemidir ve tüketimi % 10 azaltır. Bu tür kayıpların en yüksek olduğu kısımlar pencereler, kapılar, bacalar, elektrik buatları ve şöminelerdir. Bu amaçla kullanılmayan oda kapıları ve şömine bacalarını kapalı tutunuz.
Binanıza ısı yalıtımı uygulayınız, dış kapı ve pencerelerinizde ısı cam kullanınız. Rüzgarlı mahallerde pencere ve kapılarınızı rüzgarlık veya pancurla örtünüz.
Isıtma dönemi boyunca soğuk havanın içeri geçişini önlemek için perdeleri kapalı tutunuz. Güneşli günlerde ise perdeleri açmak suretiyle enerji tüketimini azaltınız.
Radyatörlerinizin önü ve üstünü kapatmayınız. Perdeleri radyatörlerin üzerinde kalacak boyda tutunuz, oturma gruplarını radyatörlerin önünü kapatmayacak şekilde yerleştiriniz. Isı kaybını önlemek ve ısıyı daha verimli kullanmak için radyatörlerin arkasına ısı yalıtım paneli koyunuz.
Sıcak su için harcanan enerji miktarı, toplam enerji tüketiminin % 15 ‘i kadardır. Bu nedenle su akış kısıtlayıcılı duş başlıkları ve sıcak su armatürlerini tercih ediniz.
Doğalgazın üstün niteliklerinden maksimum miktarda istifade etmek için, doğalgaza uygun yeni cihazları tercih ediniz. Bu cihazları alırken enerji verim değerlerini, yıllık tüketimlerini ve teknik özelliklerini mukayese ediniz. Yoğuşmalı, tam modülasyonlu, otomatik panelli (iç ve dış sıcaklık ayarlı) cihazların yakıt tasarrufu sağladığını gözönünde tutunuz.
Cihazlarınızı oda sıcaklığını 20 °C olacak şekilde ayarlayınız. Bu sıcaklığın üzerindeki her 1 °C ‘nin tüketimi yaklaşık % 10 arttırdığını unutmayınız. Uykuda olduğunuz saatlerde ilave battaniye kullanarak, birkaç saatliğine evinizi terkettiğinizde ise cihazın ayarını düşürerek tasarruf sağlayınız.
Isıtma sistemi ve tesisatınızı kontrol ettiriniz. Tesisatınızı inceleyen yetkililerin vereceği tavsiyeler doğrultusunda ; açık genleşme depolarını kapalı olanlarla, eski dolaşım (sirkülasyon) pompalarını yenileriyle değiştiriniz. Dolaşım pompalarının bulunduğu kollektör grubunu soğuk su dönüş hattından, sıcak su gidiş hattına alınız. Binaların ısı kaybının fazla olduğu kuzey cepheleriyle, ısı kaybının az olduğu güney cepheleri farklı sıcaklıktaki tesisat suyu ile ısıtmak için çok yollu vanalar kullanınız. Kazan ömrünü arttırmak ve yakıt tüketimini azaltmak için şönt pompa kullanımını ihmal etmeyiniz.

^ Sorular